przejdź do treści strony
Używamy plików "cookies" w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do zbierania zagregowanych statystyk. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tu. x
Jesteś tutaj: Strona główna » Centrum informacji » Kalendarium firmy
A+ a-

Kalendarium firmy

28 grudnia 2012

Powstanie holdingu zarządzanego przez ENEA Wytwarzanie S.A.

15 listopada 2012

Publikacja pierwszego w historii GK ENEA kompleksowego "Raportu społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy ENEA 2011".

30 października 2012

ELKO Trading zmieniło nazwę na ENEA Trading.

25 maja 2012

Zmiana nazwy Elektrowni „Kozienice” S.A. na ENEA Wytwarzanie S.A. w ramach Projektu Integracji Obszaru Wytwarzania.

1 stycznia 2012

Przeniesienie siedziby ENEA S.A. w Poznaniu z ulicy Nowowiejskiego 11 na ulicę Górecką 1

17 sierpnia 2011

Zmiana nazwy EP BUT S.A. na ENEA CENTRUM S.A.

22 listopad 2010

Powstanie ELKO TRADING sp. z o.o. - podmiotu pełniącego funkcję Centrum odpowiedzialności za handel hurtowy ramach GK ENEA.

17 listopada 2008

Debiut spółki ENEA S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych.

31 października 2008

Połączenie spółek z obszaru Logistyka grupy kapitałowej ENEA.

18 września 2008

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego ENEA S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

31 grudnia 2007

Połączenie spółek z obszaru Pomiary grupy kapitałowej ENEA.

grudzień 2007

Wybór f­irmy Credit Suisse (Poland) Sp. z o.o. (CS) na doradcę w procesie upublicznienia akcji ENEA S.A. poprzez Giełdę Papierów Wartościowych.

3 grudnia 2007

Połączenie spółek z obszaru Energia Zielona grupy kapitałowej ENEA.

18 października 2007

Połączenie spółek z obszaru Multiusługi grupy kapitałowej ENEA.

10 października 2007

Objęcie przez ENEA S.A. akcji Elektrowni "Kozienice" S.A. od Ministerstwa Skarbu Państwa.

1 października 2007

Połączenie spółek z obszaru Wykonawstwa grupy kapitałowej ENEA.

23 lipca 2007

Zakończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej ENEA. Wniesienie przez Skarb Państwa 100% akcji Elektrowni "Kozienice" S.A. na podwyższenie kapitału zakładowego ENEA S.A.

1 lipca 2007

Wydzielenie ze spółki Operatora Systemu Dystrybucyjnego pod nazwą ENEA Operator Sp. z o.o.

1 grudnia 2005

Wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej Spółki.

16 listopada 2005

Podpisanie Trójstronnego porozumienia zbiorowego dotyczącego warunków przejścia pracowników ENEA S.A. na jednego pracodawcę.

28 czerwca 2005

Dopuszczenie akcji ENEA S.A. do publicznego obrotu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

1 stycznia 2003

Połączenie spółek, tym samym powstanie koncernu pod nazwą Grupa Energetyczna ENEA S.A. z Zakładem Głównym w Poznaniu.

29 stycznia 2002

Decyzja Ministra Skarbu Państwa o utworzeniu Grupy Zachodniej i konsolidacji pięciu Spółek Dystrybucyjnych: Energetyki Poznańskiej SA, Energetyki Szczecińskiej SA, Zakładu Energetycznego Bydgoszcz SA, Zakładu Energetycznego Gorzów SA., Zielonogórskich Zakładów Energetycznych S.A.

1 stycznia 2000

W celu dostosowania struktury Energetyki Poznańskiej S.A. do nowych wymagań prawnych i nowych warunków działania w energetyce rozdzielono działalność przesyłu i dystrybucji energii od obrotu energią powołując dwa zakłady: Zakład Dystrybucji Energii (ZDE) prowadzący rozwój, ruch i utrzymanie sieci rozdzielczej wraz z jednostkami terenowymi - 10 Rejonów Dystrybucji oraz Zakład Obrotu Energia (ZOE) zajmujący się sprzedażą i rozliczaniem energii wraz z jednostkami terenowymi - 10 Oddziałów Obrotu.

1 października 1993

Rejestracja jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa - Zespół Elektrociepłowni Poznańskich S.A.

12 lipca 1993

Podział przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zakład Energetyczny - Poznań" (zgodnie z zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu) oraz przekształcenie go w jednoosobowa Spółkę Skarbu Państwa pod nazwą "Energetyka Poznańska - Spółka Akcyjna". W wyniku podziału części mienia Zakładu Energetycznego Poznań wniesiona została do Spółki o nazwie "Polskie Sieci Energetyczne".

1 stycznia 1989

Status niezależnych przedsiębiorstw państwowych, zrzeszonych we Wspólnocie Energetyki, dla zakładów wchodzących w skład przedsiębiorstwa wielozakładowego Zachodni Okręg Energetyczny; tym samym w Poznaniu powstały następujące samodzielne przedsiębiorstwa państwowe związane z energetyką: Zespół Elektrociepłowni Poznań P.P.; Zakłady Produkcyjno Remontowe Energetyki Poznań P.P.; Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Poznań P.P.

1 stycznia 1976

Połączenie Zakładu Energetycznego Poznań Miasto z Zakładem Energetycznym Poznań Teren i utworzenie Zakładu Energetycznego Poznań. Elektrownie poznańskie wydzielono jako samodzielny Zespół Elektrowni.

1 stycznia 1975

Wyodrębnienie (zarządzeniem naczelnego dyrektora Zjednoczenia Energetyki) Elektrociepłowni Poznań I z Zakładu Energetycznego Poznań Miasto i połączenie z "Elektrociepłownia Poznań II Karolin w budowie" w jeden zakład pod nazwą Zespół Elektrociepłowni Poznań.

1 stycznia 1972

Powołanie na podstawie decyzji dyrektora naczelnego Zjednoczenia Energetyki "Elektrociepłowni Poznań II Karolin w budowie".

1 kwietnia 1963

Przejęcie przez Zakład Energetyczny Poznań - Miasto od Zakładów Gazownictwa Okręgu Poznańskiego, całości spraw związanych z inkasem gazu na terenie miasta.

1 lipca 1959

Utworzenie Zakładu Energetycznego Poznań - Miasto po połączeniu Elektrowni Poznań z Wydzielonym Rejonem Poznań (dla pozostałych rejonów - Zakład Energetyczny Poznań-Teren).

18 stycznia 1959

Przekształcenie Zarządu Energetycznego Okręgu Zachodniego (na podstawie uchwały Rady Ministrów) w przedsiębiorstwo wielozakładowe pod nazwą Zakłady Energetyczne Okręgu Zachodniego.

Rok 1958

Połączenie Zakładu Zbytu Energii z Zakładem Sieci Elektrycznych, powstanie Zakładów Energetycznych i utworzenie na terenie Poznania Wydzielonego Rejonu Poznań.

1 stycznia 1955

Przemianowanie Zespołu Elektrowni Poznań na Elektrownię Poznań.

Rok 1954

Likwidacja elektrowni przy ulicy Grobli.

Rok 1952

Powołanie Zarządu Energetycznego Okręgu Zachodniego - w miejsce Zakładu Energetycznego Okręgu Zachodniego. Poszczególne zakłady, utworzone rok wcześniej, przemianowane zostały na przedsiębiorstwa państwowe.

1 stycznia 1951

Powstanie Zakładów Energetycznych Okręgu Zachodniego z siedzibą w Poznaniu, w wyniku połączenia byłych Zjednoczeń Okręgu Poznańskiego i Okręgu Szczecińskiego. Na terenie Poznania działały: Zespół Elektrowni Poznań, Zakład Sieci Elektrycznych Poznań - Rejon Poznań oraz Zakład Zbytu Energii Elektrycznej.

1 września 1948

Przekazanie przez Zakłady Siły, Światła i Wody, na podstawie Ustawy z dnia 4 lipca 1947 roku, wszystkich urządzeń wytwórczych i przesyłowo-rozdzielczych (wraz z techniczno - handlową obsługą odbiorców) Zjednoczeniu Energetycznemu Okręgu Poznańskiego z siedzibą w Poznaniu. Elektrownię Garbary i Elektrownię Grobla połączono w organizacyjną całość tworząc Zespół Elektrowni Poznań.

25 czerwca 1945

Uruchomienie, po usunięciu szkód wojennych, elektrowni Garbary.

23 listopada 1929

Uruchomienie elektrowni Garbary. Obie elektrownie podporządkowane zostały organizacyjnie Zakładom Siły, Światła i Wody miasta Poznania.

31 października 1904

Uruchomienie elektrowni miejskiej przy ul. Grobla.